Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor consumenten volgens § 13 van het Duitse wetboek op het gebied van privaatrecht (BGB)

U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste waren in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons, Dagernova Weinmanufaktur / Ahr Winzer eG, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, fax: 02641/9472-94, e-mail: info@dagernova.de, d.m.v. een duidelijke verklaring (bv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen op de hoogte stellen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken. Dit is echter niet voorschreven.

Download herroepingssformulier

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn afloopt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten, (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan, omdat u koos voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkopere standaardlevering) direct aan u terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Er ontstaan in geen geval kosten voor u die samenhangen met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke optie het eerste van kracht is.

De goederen dient u onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van deze overeenkomst naar ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen terugstuurt. U dient de directe kosten voor het terugsturen van de goederen te betalen. De kosten worden op hoogsten 30 euro geschat. U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te herleiden is op een niet-noodzakelijk gebruik voor het testen van de toestand, de kenmerken en de werking van de goederen.

Standaard herroepingsformulier

Voor een herroeping kunt u gebruik maken van het bijgevoegde standaard herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht.

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug.

Dagernova Weinmanufaktur / Ahr Winzer eG
Heerstraße 91-93
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler,
Telefoon: 02641/9472-0
Telefax: 02641-9472-94
E-mail: info@ahrwinzer-eg.de

Hierbij herroep(en) ik/wij de door mij/ons afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/de verlening van de volgende dienst:

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

besteld op: ...........................................................................................................................................

 

ontvangen op : ...................................................................................................

 

Naam van de consument(en): ....................................................................................................

 

Adres van de consument(en):

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

Datum, handtekening van de consument(en)

 

ONZE BELOFTE

VERZEKERDE VERZENDING

Wij versturen met DHL en eigen expeditie

VERZENDKOSTEN

Wij berekenen slechts een vaste prijs van € 17,00.

VEILIGE BETALING

SSL-versleuteling, PayPal,creditcard en op rekening

MET DE HAND GESORTEERD

Onze garantie – 100%