Leverings- en betalingsvoorwaarden en informatie bij verkoop op afstand

[en bij bedrijven in het elektronisch zakelijk verkeer]
 1. Bedrijf, adres, gemachtigde vertegenwoordiger

U sluit uw koopovereenkomsten van onze producten af met:

Ahr-Winzer eG / Dagernova Weinmanufaktur

Heerstraße 91-93

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Deutschland

Telefoon: 02641-9472-0 / Fax: 02641-9472-94

E-mail: info@dagernova.de / Internet: www.dagernova.de

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Koblenz GnR 10121

Directie:

Dominik Hübinger (Vorsitzender), Stefan Stahl

 1. Eigenschappen van de goederen

De toestand van onze producten maakt u op uit onze productbeschrijvingen.

 1. Totstandkoming van het contract, leveringsvoorwaarden, geldigheidsduur van het aanbod

De overeenkomst komt tot stand met de opdrachtbevestiging of het versturen van de goederen.

De coöperatie is bevoegd de contractuele bijdrage in deelleveringen te voldoen als dit voor de koper redelijk is. Is de levering op afroep overeengekomen, dan dient de koper binnen een redelijke termijn af te roepen

Bij verschijning van een nieuwe prijslijst verliezen de prijslijsten die hieraan voorafgingen hun geldigheid.

3a. Informatie bij contracten in het elektronisch zakelijk verkeer

Nu tonen wij u de aparte stappen waarmee u uw bestelling in de Nederlandse taal bindend aan ons kunt opgeven:

Aan de hand van de productbeschrijving kiest u het door u gewenste artikel uit en legt dit door middel van de button „selecteren“ in de winkelwagen.
De coöperatie is bevoegd de contractuele bijdrage in deelleveringen te voldoen als dit voor de koper redelijk is. Is de levering op afroep overeengekomen, dan dient de koper binnen een redelijke termijn af te roepen. U sluit uw keuze af door de button „naar de kassa“ te gebruiken.

Tijdens het betaalproces geeft u uw naam, uw bezorgadres en uw e-mailadres op, kiest u de gewenste betaalwijze en geeft u de vereiste informatie op. Betaalwijzen zijn kopen op rekening, vooruitbetaling of PayPal.

In het besteloverzicht wordt uw complete bestelling nog een keertje getoond. Alle ingevulde gegevens kunnen nog een keer op juistheid gecontroleerd en bekeken worden.

Voor de bestelling met betalingsverplichting moet u onze algemene voorwaarden en leverings- en betalingsvoorwaarden accepteren.

Met de button „Nu kopen“ wordt de gecontroleerde bestelling dan definitief naar ons toegestuurd.

U ontvangt ter bevestiging een e-mail met het ontvangst van uw bestelling. De overeenkomst komt met het versturen van de goederen aan u tot stand.

Met de button „Mijn account“ kunt u nu de door u verstuurde bestelling op elk gewenst moment oproepen. De tekst van de overeenkomst wordt daar door ons opgeslagen.

Heeft u als "GAST" besteld, dan ontvangt u een bevestigingsmail, uw gegevens worden in dit geval niet opgeslagen.

De leverings- en betalingsvoorwaarden alsook de algemene voorwaarden staan u als download ter beschikking.

 1. Prijzen, leverings- en verzendkosten, kosten voor communicatie op afstand

De prijzen vindt u bij onze productbeschrijvingen. Ze zijn inclusief btw.

De levering volgt binnen een week na ontvangst van uw bestelling.

De levering volgt, indien niet anders afgesproken, in 1 l- flessen  resp. in 0,75 l-flessen in dozen met zes resp. twaalf of achttien flessen zonder toeslag.

De levering in andere flesafmetingen (bv. 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l), worden in de aangegeven verpakkingseenheden ook zonder extra kosten geleverd. Speciale verpakkingen worden op wens van de koper gebruikt en tegen extra kosten. De minimale besteleenheid is een verpakkingseenheid.

De levering geschiedt met een eigen vrachtwagen of  expeditiebedrijf. Bij leveringen worden verzenddozen, verzendkosten en toeslagen als productiekosten berekend. Vanaf een goederenprijs boven €149,99,- leveren we binnen Duitsland (alleen vaste land – eilanden met toeslag) zonder vrachtkosten.

Voor leveringen naar andere EU-landen bedragen de verzendkosten voor maximaal 15 flessen € 22,50 per stuk. De verzendkosten stijgen met €22,50 per keer tot het volgende veelvoud van 15 flessen.

Voorbeeld van verzendkosten:

Aantal flessen Verzendingskosten
bis 15 Stk. 22,50€
16 - 30 Stk. 45,00€
31 - 45 Stk. 67,50€
usw.

Voor het gebruik van telecommunicatiemiddelen ontstaan kosten ter hoogte van het tarief van uw telecommunicatie-aanbieder. Een service hotline bieden wij niet aan.

 1. Levering, vervulling, betaling

Is de klant ondernemer, dan geschiedt de levering op risico en rekening van de klant. Als de klant consument is, dan volgt de levering op rekening van de klant. Tot aan de volledige betaling van de koopsom blijven de geleverde goederen ons eigendom.

De betaling dient, indien niet anders afgesproken, zonder aftrek van wat dan ook, direct na ontvangst van de rekening plaats te vinden.

Onze bankgegevens:
Volksbank Rhein Ahr Eifel eG
IBAN: DE 32 5776 1591 0011 5465 00
BIC: GENODED1BNA
Kreissparkasse Ahrweiler
IBAN: DE 60 5776 1310 0000 8904 00
BIC: MALADE51AHR

Wordt de te betalen prijs na aanmaning niet direct betaald, dan dient de consument 5% rente vanwege te late betaling, de ondernemer 8% rente vanwege te late betaling over de telkens geldende rentevoet te voldoen.

De coöperatie kan vooruitbetalingen, gedeeltelijke aanbetalingen of contante betaling bij overdracht opeisen.

 1. Garantie

Mochten de door ons geleverde producten duidelijke gebreken vertonen, hiertoe behoren ook transportschaden, reclameert u dergelijke gebreken dan direct bij ons. Het verzuim van deze melding heeft voor uw wettelijke aanspraken, als u consument bent, geen consequenties.

Voor alle tijdens de wettelijke garantieperiode optredende gebreken van de gekochte goederen gelden naar eigen believen de wettelijke aanspraken op rechtzetting, herstel van de gebreken/nieuwe levering en – als aan de wettelijke eisen is voldaan – de verdere aanspraken op prijskorting of opzegging net als schadevergoeding, inclusief vergoeding van de schade in plaats van nakoming, en van uw vergeefse inspanningen. De aansprakelijkheid van de coöperatie op het gebied van gebreken t.o.v. bedrijven bedraagt slechts een jaar.

 1. Met inbegrip van de algemene voorwaarden

Aan alles wat wordt aangeboden, de overeenkomsten, de leveringen en andere dienstverleningen liggen onze algemene voorwaarden voor wijnbouwcoöperaties ten grondslag. U kunt deze altijd bij ons opvragen of in onze bedrijfsruimtes inkijken of via deze link als PDF-bestand downloaden.

 1. Verplichting schadevergoeding bij verkoop op afstand met consumenten
  De consument heeft bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht recht op schadevergoeding zolang de waardevermindering is te herleiden naar de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk was om de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.
 2. Herroepingsrecht voor consumenten

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingsstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit genomen hebben of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Ahr Winzer eG, Heerstraße 91-93, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, tel.: 02641/9472-0, fax: 02641-9472-94, E-mail: info@ahrwinzer-eg.de,  door middel van een duidelijke verklaring (bijv. via een met de post verzonden brief, per fax of per e-mail) in kennis stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde standaard herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht..

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn afloopt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten, (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan, omdat u koos voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkopere standaardlevering) direct aan u terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Er ontstaan in geen geval kosten voor u die samenhangen met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke optie het eerste van kracht is.

De goederen dient u onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van deze overeenkomst naar ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen terugstuurt. U dient de directe kosten voor het terugsturen van de goederen te betalen. De kosten worden op hoogstens 30 euro geschat. U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te herleiden is op een niet-noodzakelijk gebruik voor het testen van de toestand, de kenmerken en de werking van de goederen.

 1. Standaard herroepingsformulier

Voor een herroeping kunt u gebruik maken van het bijgevoegde standaard herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht.

Model herroepingsformulier

Als u  de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug.

Aan: Ahr Winzer eG, Heerstraße 91-93, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, tel.: 02641/9472-0, fax: 02641-9472-94, E-mail: info@ahrwinzer-eg.de

Hierbij herroep(en) ik/wij* de door mij/ons* afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen*/de verlening van de volgende dienst*

…………………………………………..

besteld op ………. */ ontvangen op ……….*

Naam van de consument(en): …………………………………

Adres van de consument(en): ……………………………...

Handtekening van de consument(en): …………………………..

Datum: ……………..

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 1. Informatie over bescherming minderjarigen

Volgens de wet inzake bescherming van minderjarigen verstrekken wij geen wijn aan jongeren onder de 16 jaar. Distillaten worden niet aan jongeren onder de 18 jaar verstrekt. De koper bevestigt met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de vereiste leeftijd volgens de wet ter bescherming van minderjarigen.

Via deze link kunt u de leverings- en betalingsvoorwaarden als PDF-bestand downloaden.

ONZE BELOFTE

VERZEKERDE VERZENDING

Wij versturen met DHL en eigen expeditie

VERZENDKOSTEN

Wij berekenen slechts een vaste prijs van € 17,00.

VEILIGE BETALING

SSL-versleuteling, PayPal,creditcard en op rekening

MET DE HAND GESORTEERD

Onze garantie – 100%